Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Baletní večer

1/1
Theatre: Národní divadlo v Brně
Ensemble: balet SD/ZD/ND Brno
Stage: Janáčkovo divadlo Brno
Opening:
2. 5. 1997 Premiere; 11. 05. 1999 Dernière
Call #: K 23 267 P (ID=1445)
Genre: Ballet

Vodník

1/3

Authors

Composer:Antonín Dvořák

Producers

Choregrapher:Ján Ďurovčík (j.h.); Assistant Choroegrapher:Renata Poláčková; Conductor:Jaroslav Kyzlink; Stage Director:Ján Ďurovčík (j.h.); Set Designer:Vladimír Soukenka (j.h.); Costume Designer:Josef Jelínek (j.h.)

Cast

Vodník:Ferdinand Holeva (alternation); Petr Kolář (alternation); Dívka:Jana Kosíková (alternation); Hana Litterová (alternation); Matka:Jana Veselá-Ruggieri (alternation); Eva Šeneklová (alternation); Tančí:Lenka Čechová; Hana Pauknerová; Sylva Slepičková; Markéta Šlapotová; Helena Šmídová; Kateřina Špíšková; Tomáš Kubín; Michal Sedláček; Ondřej Smrž; Pavel Strižak; Andrej Šmakov; David Šprlák-Puk; Martin Vraný

Spor

2/3

Authors

Composer:Alfred Schnittke

Producers

Choregrapher:Ivan Liška (j.h.); Assistant Choroegrapher:Zdeněk Prokeš; Conductor:Jaroslav Kyzlink; Set Designer:Ivan Liška (j.h.); Set Designer:Vladimír Soukenka (j.h.); Costume Designer:Ivan Liška (j.h.)

Cast

Kníže:Boris Hanák (alternation); Ivan Příkaský (alternation); Hermione:Ajša Rachimova; Mesrou:Talis Sils; Carise:Eva Šeneklová; Églé:Hana Litterová (alternation); Sylva Slepičková (alternation); Adine:Jana Kosíková (alternation); Markéta Šlapotová (alternation); Azor:Ferdinand Holeva (alternation); Petr Kolář (alternation); Mesrin:Karel Littera (alternation); Michal Sedláček (alternation); Dina:Sylva Slepičková (alternation); Anastasia Šmakova (alternation); Meslis:Tomáš Kubín; Dva páry:Mercedes Gonzales; Dva páry:Jarmila Klímová; Dva páry:Jiří Kobylka; Dva páry:Aleš Mičánek

Rendez-vous

3/3
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; printed material; clippings
Other links
 
Partners