Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Poněkud ztracená princezna

1/1
Theatre: Státní divadlo Oldřicha Stibora Olomouc
Ensemble: Amatérské studio SDOS Olomouc 75-91
Stage: Hudební divadlo Hodolany Olomouc
Opening:
29. 1. 1985 Premiere
Call #: K 16 348 P (ID=13758)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Radoslav Lošťák

Producers

Stage Director:Miroslav Hruška; Set Designer:František Remeš; Costume Designer:Alena Pánková; Music:Václav Kolář

Cast

Král Karel:František Pachman; Ministr Prorada:Alois Uvízl (alternation); František Večeřa (alternation); Vševěda Rudolf:Vlastimil Dlabal; Detektiv Lupa:Jan Vymětal; Kuchtík Martin:Ivan Langer (alternation); Martin Novotný (alternation); Princezna Kručinka:Ivana Odehnalová (alternation); Simona Hradilová (alternation); Monika Pelcová (alternation); Sudička Eva:Marcela Andresová (alternation); Zuzana Hanelová (alternation); Sudička Radka:Hana Činčalová (alternation); Alena Benýšková (alternation); Ivana Papoušková (alternation); Vrchní nadsudička Jenovéfa:Eva Koníčková (alternation); Božena Weiglová (alternation); Kuchařka Veronika:Marie Bomberová (alternation); Monika Reichlová (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners