Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Talenty a ctitelé

1/1
Theatre: Krajské divadlo Příbram
Stage: Velká scéna Divadla Příbram
Opening:
28. 5. 1986 Premiere
Call #: K 17 038 P (ID=12634)
Genre: Drama
Note:
V inscenaci jsou použity úryvky ze Shakespearova Krále Leara (překl. E. A. Saudek) a Schillerovy Marie Stuartovny (překl. Jaroslav Bílý)

Authors

Playwright/Dramatist:Alexandr N. Ostrovskij; Translation:Bohumil Mathesius; Adaptation:Roman Meluzín

Producers

Stage Director:Roman Meluzín; Set Design:Jarmila Křížková; Music:Pavel Eliáš; Lyrics:Ladislav Kantor

Cast

Saša Něginová,herečka:Zuzana Schulzová; Domna Pantělejevna,její matka:Jarmila Kolářová (alternation); Eva Trunečková (alternation); Kníže Dulebov:Jaroslav Pešice; Bakin,úředník:Zdeněk Hess; Velikatov,továrník:Jiří Žák; Meluzov,čekatel:David Suchařípa; Smělská,subreta:Jitka Španihelová; Narokov,rekvizitář:Jiří Hasil; Migajev,divadelní podnikatel:Ota Filip; Gromilov,tragéd:Rudolf Leitner; Vasja,obchodník:Michal Gulyáš; Persony:František Kuba (j.h.); Petr Franěk; Radim Jezdinský
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material; clippings
Play script in TI Library: 1 →
Other links
 
Partners