Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Návrat do pekla

1/1
Theatre: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Stage: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Opening:
23. 4. 1988 Premiere
Call #: K 18 471 P (ID=11840)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Motley Inge

Producers

Stage Director:Igor Stránský; Set Designer:Jiří Pitr; Costume Designer:Ilda Pitrová (j.h.)

Cast

Sue Barkerová:Hana Houbová; Bernie Glob:Ladislav Kolář; Vincie Brickman:Jaroslav Kyncl; Claire Brinkmanová:Zora Kratochvílová; Donnie Barker:Kamil Pulec; Gil:Ludvík Faruga (alternation); Roman Richter (alternation); Max:Otto Ondra; Judy:Anna Slezáková ml.; Charlie:Ivo Píža; Mladá žena:Ivana Nováčková
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners