Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Vpád

1/1
Theatre: Divadlo na Vinohradech Praha
Ensemble: zájezdový soubor DČA
Opening:
20. 2. 1955 Premiere
Call #: (ID=1183)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Leonid Leonov; Translation:Viktor Růžička

Producers

Stage Director:Hugo Domes; Assistant Director:Eva Hallerová; Set Designer:Josef Gabriel; Costume Designer:Ada Švecová

Cast

Děmiděvna:Věra Farová (alternation); Hana Makovičková (alternation); Olga:Zdena Balounová (alternation); Eva Hallerová (alternation); Aniska:Zdenka Černá; Anna Nikolajevna:Blanka Hlavová; Chlapec:Miluna Janská; Spurre Kunz:Vladimír Bílý (alternation); Jiří Těšík (alternation); T. Jordán (alternation); Wibbel:Vladimír Tajbl; Neosalský:Petr Skála; Rodoarmějec:Hugo Domes (alternation); Rudoarmějec:Otakar Žebrák (alternation); Tatarov:Antonín Beba (alternation); Josef Velda (alternation); Jegorov:Arnošt Borovec; Talanov:Václav Bouška; Fajunin:Jiří Chmelař; Kokoryškov:Josef Kalena; Stařec:Steva Maršálek; Fjodor:Karel Urbánek
Other links
 
Partners