Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Ptáci

1/1
Theatre: Východočeské divadlo Pardubice
Stage: Východočeské divadlo Pardubice
Opening:
18. 6. 1988 Premiere
Call #: K 18 354 P (ID=11694)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Aristofanés; Translation:Václav Renč

Producers

Stage Director:Michael Tarant; Set Designer:Jaromír Vosecký; Set Design Collaboration:Michael Tarant; Set Design Collaboration:Petr Koželuh; Set Design Collaboration:Vladimír Čech; Costume Designer:Věra Mejtová (j.h.); Music:Daniel Forró; Musical Preparation:Miloslav Drahoš; Pedagogic Collaboration:Josef Picek (j.h.); Dramaturge:Václav Červenka

Cast

Doufalion:Petr Dohnal; Primabrachos:Vladimír Čech; Dudek,někdejší král Téreus:Jindřich Bonaventura; Poskok,jeho sluha:Stanislav Lehký (alternation); Daniel Rous (alternation); Ptačí kněz:Pavel Novotný; Básník:Lubomír Michalica (alternation); Jiří Kalužný (alternation); Věštec:Jindřich Bonaventura; Všehometr,hvězdář a matematik:Jana Rubášová; Berní inspektor:Petr Dohnal; Zpravodaj:Irena Poledníková; První posel:Milan Liška; Druhý posel:Romana Chvalová; Iris,bohyně duhy a posel.bohů:Jindra Janoušková; Vyslanec:Petra Koželuhová (alternation); Stanislava Šťastná (alternation); Nezdárný syn:Milan Liška; Vrťátko:Lubomír Michalica (alternation); Jiří Kalužný (alternation); Prométheus:Pavel Novotný; Poseidon:Jindřich Bonaventura; Herakles:Josef Vrána; Triglav,barbarský bůh:Stanislav Lehký (alternation); Daniel Rous (alternation); Vladana,Primabrachova nevěsta:Romana Chvalová; Náčelník ptačího sboru:Pavel Novotný
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; other material; printed material; clippings
Number of photographs: 6 →
Photographer:
This photography is available only in the research room of Divadelní Ústav. This photography is available only in the research room of Divadelní Ústav. This photography is available only in the research room of Divadelní Ústav. This photography is available only in the research room of Divadelní Ústav. This photography is available only in the research room of Divadelní Ústav. This photography is available only in the research room of Divadelní Ústav.
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners