Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jan Roháč

1/1
Theatre: Divadlo československé armády Praha
Opening:
26. 10. 1952 Renewed premiere
Call #: K 2 907 P (ID=1160)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Jan Škoda; Set Designer:Josef Gabriel; Costume Designer:Ada Švecová; Music:Václav Dobiáš; Conductor:Metod Přikryl

Cast

Jan Roháč z Dubé:Stanislav Remunda; Jan Čapek ze Sán:Vladimír Hlavatý; Kněz Prokop Holý:Josef Bláha; Hrdinka:Rudolf Deyl ml.; Baba:František Kovářík; Baba:Ota Sklenčka; Aleš Vřešťovský z Risenburka:Karel Houska; Hynce Ptáček:Václav Špidla; Jan Velvar:Jaroslav Seník; Anna:Jiřina Švorcová; Diviš Bořek:Emil Vacek; Menhart z Hradce:Antonín Pokorný; M. Jan Rokycana:Vladimír Bičík; Martin Lupáč:Josef Nováček; Václav z Mýta:Karel Stadbauer; M. Jan z Příbrami:Gustav Nezval; Výšek Račinský:Alfréd Marek; Jan Prostředek:Josef Jirků; Zelený:Bohumil Řepík; Václav Hedvika:E.R. Zolar; Jan Kněževský:Jiří Chmelař; Širnoček:Oleg Reif; Sigmund:Zdeněk Hodr; Císařovna Barbora:Jarmila Švabíková; Albrecht:Jaromír Pěnka; Oldřich, hrabě Cilský:Otto Tutter; Brunorio de la Scala:Karel Jelínek; Kašpar, hrabě Šlik:Bohumil Švarc; Arnošt z Vlašimě:Antonín Kandert; Hrabě ze Schaumberka:Josef Jirků; Jan z Lichtenštejna:Vladimír Bílý; Jan Čapek ze Sán:Vladimír Hlavatý; Jan Roháč z Dubé:Stanislav Remunda; Filibert, biskup z Coutances:Bohuslav Regal; Martin Berruer, děkan Turonský:Rudolf Lorenz; Tomáš Haselbach:Jaroslav Vondra; Jan z Palomar:Josef Bělský; Olomoucký biskup:František Votruba; Městský písař:Vlastimil Brodský; Žebravý mnich:Lubomír Lipský; Kejklíř:Jiří Pleskot; Mastičkář:Josef Vošalík; Bakalář:Zdeněk Řehoř; Matrona ze Sieny:Anna Iblová; Lucetta:Jiřina Jirásková; První krásná paní:Libuše Pospíšilová; Druhá krásná paní:Ludmila Vostrčilová; Třetí krásná paní:Ludmila Pelikánová; Michal Ország:Jan Kühnmund; Kapitán kumánů:Jaromír Pěnka; Sluha:Miloš Liška
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme 1; programme 2; programme 3; programme 4; clippings
Other links
 
Partners