Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jan Roháč

1/1
Theatre: Divadlo československé armády Praha
Opening:
5. 10. 1951 Premiere
Call #: K 2 907 P (ID=1100)
Genre: Drama
Note:
Po zatčen í Jiřiny Štěpničkové převzala roli Světla Svozilová.

Authors

Playwright/Dramatist:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Jan Škoda; Assistant Director:E.R. Zolar; Set Designer:Josef Gabriel; Costume Designer:Ada Švecová; Conductor:Metod Přikryl

Cast

Aleš Vřešťovský z Risenburka:Aleš Podhorský; Hynce Ptáček z Pirkštejna:Milan Jedlička; Jan Velvar:Karel Houska; Kněz Prokop Holý:Josef Bláha; Jan Čapek ze Sán:František Krahulík (externista); Jan Roháč z Dubé:Ota Sklenčka; Širnoček:Eva Klepáčová (externista); Hrdinka:Jiří Pleskot; Baba:František Kovářík; Anna:Zdeňka Kožíková; Sigmund, císař římský:Jaroslav Hurt (j.h.); Albrecht, vévoda rakouský:Nikola Hadžiev (externista); Oldřich, hrabě Cilský:Otto Tutter; Brunorio de la Scala:Karel Jelínek; Kašpar, hrabě Šlik:Gustav Nezval; Arnošt z Vlašimě:Antonín Kandert; Hrabě ze Schaumberka:Josef Jirků (externista); Jan z Lichtenštejna:Oldřich Šmalcl (alternation); Milan Mach (alternation); Filibert, biskup z Coutances:František Votruba (externista); Martin Berruer, děkan Turonský:Vojtěch Melichar (externista); Tomáš Haselbach, kanovník:Jaroslav Slepička (externista); Jan z Palomar:Josef Bělský; Olomoucký biskup:František Weinhauer (externista); Diviš Bořek z Miletínka:Emil Vacek; Diviš Bořek z Miletínka:Emil Rohan; Menhart z Hradce:Antonín Pokorný (alternation); M.Jan Rokycana:Ludvík Dvořák (externista); Martin Lupáč:Josef Nováček (externista); Václav z Mýta:Karel Stadbauer (externista); M. Jan z Příbrami:Jaroslav Seník; Městský písař:Vlastimil Brodský; Městský písař:Zdeněk Řehoř; Císařovna Barbora:Jiřina Štěpničková; Císařovna Barbora:Světla Svozilová; Žebravý mnich:Josef Vošalík; Kejklíř:Václav Špidla; Mastičkář:Miloš Liška; Bakalář:Vladimír Bílý (externista); Matrona ze Sieny:Jarmila Švabíková; Lucetta:Ema Černá (studující); První krásná paní:Miluše Zoubková; Druhá krásná paní:Milada Matysová; Třetí krásná paní:Ludmila Pelikánová; Výšek Račický:Lumír Peňáz (studující); Jan Prostředek:Josef Jirků (externista); Zelený:Jaroslav Švehlík (studující); Václav Hedvika:Hugo Frischmann (externista); Jan Kněževský:Bohumil Houska (externista); Michal Ország:Jan Kühnmund; Kapitán kumánů:Nikola Hadžiev (externista); Sluha:Otto Tutter
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme 1; programme 2; programme 3; programme 4; clippings
Number of photographs: 1 →
Number of scenic designs (document, photocopy): 2 →
Photographer:
     
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Scenic documents

Scenographers:
This photography is available only in the research room of Divadelní Ústav. This photography is available only in the research room of Divadelní Ústav.  
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners