Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jan Hus

1/1
Theatre: Divadlo československé armády Praha
Opening:
30. 8. 1952 Renewed premiere
Call #: K 4 454 P (ID=1093)
Genre: Drama
Note:
K obnovené premiéře inscenace není program. Doplněno podle dostupných pramenů (záznamy z někt. inscenací) s přihlédnutím k programu původní inscenace (viz Jan Hus, prem. 17.05.1951) - jedna z variant původních programů patří pravděpodobně k obnovené premiéře.
Pokud se záznamy v obsazení lišily, zapsáno jako alternace.

Authors

Playwright/Dramatist:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Otto Haas; Set Designer:Josef Gabriel; Costume Designer:Ada Švecová; Music:Václav Dobiáš; Conductor:Metod Přikryl

Cast

M. Jan Hus:Vladimír Šmeral; M. Štěpán z Pálče:Vladimír Hlavatý; Dr Jiří z Boru:Karel Houska; Kuneš ze Zvole:Josef Kotapiš; Jan, řečený Peklo:Jiří Sovák (alternation); Aleš Podhorský (alternation); Jiří, student:Svatopluk Skládal; Martin, student:Jiří Vala; Jiní dva studenti:Josef Chvalina; Karel Hovorka st.; Ondřej Polák:Hynek Němec; Bernat:Václav Špidla; Henslich:Vlastimil Brodský; Matoušek:František Kovářík; Pavel:Vladimír Bičík; Jan:Oleg Reif; Smolař:Vlastimil Fišar (alternation); Jiří Chmelař (alternation); Paní Žofka ze Zderazu:Světla Amortová; Marta:Marie Brožová; Maří:Světla Svozilová; 1.děvče:Jiřina Jirásková (alternation); Libuše Pospíšilová (alternation); 2.děvče:Libuše Pospíšilová (alternation); Jiřina Jirásková (alternation); 3.děvče:Ludmila Vostrčilová; 1.žena:Ludmila Vostrčilová (alternation); Nina Popelíková (alternation); 2.žena:Soňa Neumannová (alternation); Dagmar Kmínková (alternation); 3.žena:Vlasta Chramostová (alternation); Libuše Freslová (alternation); 4.žena:Nina Popelíková; Petruše:Helena Friedlová; Mladá žena:Jiřina Švorcová; Kussenpfennig:Antonín Kandert (alternation); Josef Chvalina (alternation); Oswald Roll:Jaroslav Moučka (alternation); Josef Kotapiš (alternation); Klementer:Josef Bělský; Vrchní biřic:Josef Karlík (alternation); Bohumil Švarc (alternation); První biřic:Jiří Pleskot; Druhý biřic:Bedřich ml. Řepík; Třetí biřic:Jaroslav Nováček; Jan z Chlumu:Ota Sklenčka; Václav z Dubé:Hynek Němec; Petr Zmrzlík ze Svojšína:Gustav Nezval; Anna z Frimburka:Milada Matysová; Mikeš Divoký z Jemnišť:Stanislav Remunda; Petr z Mladenic:Vlastimil Fišar; Petr z Mladenovic:Milan Jedlička (alternation); Sigmund:Zdeněk Hodr; Pierre d'Ailly:Josef Bláha; Zabarella:Jaroslav Seník; Jan z Brogni:Miloš Liška (alternation); Lubomír Polách (alternation); Jan Wallenrod:Oldřich Lukeš; Biskup Augšpurský:Miloš Liška (alternation); E.R. Zolar (alternation); Biskup Trindentský:Antonín Kandert; Biskup Lodský:Josef Vošalík; Biskup Nitranský:Miloš Liška; Generál cisterciáků:Oldřich Musil; Michal:Zdeněk Řehoř; Václav Tiem:Zdeněk Dítě (alternation); Lubomír Lipský (alternation); Dr Petr Storch:František Suk; Dr Jan z Minsterberka:Vlastimil Brodský (alternation); Emil Vacek (alternation); M. Albert Warrentrappe:Jan Kühnmund; Mnich:Josef Karlík (alternation); Oleg Reif (alternation); Hofmistr papežův:Jiří Pleskot; Žalářník:Karel Hovorka st.
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme 1; programme 2; programme 3; clippings
Other links
 
Partners