Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Klíče na neděli

1/1
Theatre: Divadelní společnost Háta Praha
Stage: Branické divadlo Praha
Opening:
5. 2004 Premiere
Call #: A 3 362 P (ID=10866)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Antonín Procházka

Producers

Stage Director:Antonín Procházka; Costume Designer:Kristina Novotná

Cast

Luisa Puckailerová:Milena Dvorská (alternation); Jana Šulcová (alternation); Ing. Jindřich Dostál:Lumír Olšovský (alternation); Zbyšek Pantůček (alternation); MuDr. Irena Dostálová:Ivana Andrlová (alternation); Olga Želenská (alternation); Karel Kartouch:Vladislav Beneš (alternation); Antonín Procházka (alternation); Libor Hruška (alternation); Dana Kartouchová:Mahulena Bočanová (alternation); Lucie Zedníčková (alternation); Matka Jindřicha:Ludmila Molínová (alternation); Marcela Nohýnková (alternation); Modelka:Lucie Benešová (alternation); Jana Zenáhlíková (alternation); Milenka:Veronika Jeníková (alternation); Lucie Svobodová (alternation); Manžel:Pavel Vondra (alternation); Martin Sobotka (alternation); Urbanová:Jiřina Pachlová (alternation); Jana Zenáhlíková (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners