Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Pan Leonida proti reakci

1/1
Theatre: Maringotka
Stage: Divadlo Maringotka Praha
Opening:
27. 1. 1971 Premiere
Call #: K 5 114 P (ID=22999)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Ion Luca Caragiale; Translation:Marie Kavková; Translation:Jitka Lukešová

Producers

Stage Director:Zuzana Kočová; Motion Cooperation:Lea Janečková (j.h.); Set Design Collaboration:Ladislav Provazník (j.h.); Masque Designer:Rudolf Kurel (j.h.)

Cast

Pan Leonida:Karel Meister; Efimita, řečená Micík:Jana Švábová; Safta, jejich služebná:Blažena Kramešová (alternation); Hana Frejková (alternation); Nebožka první paní pana Leonid:Martina Černá; Monsieur Nita, obchodník:Jan Cmíral; Vůdce spiklenců:Pavel Spálený; 1. spiklenec:Jan Řeřicha; 2. spiklenec:Petr Pospíchal; 3. spiklenec:Radoslav Dubanský (alternation); Miloš Penz (alternation); Galibardi:Jaroslav Kůta;
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners