Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Orestéia

1/1
Theatre: Divadlo J.Průchy Kladno a Mladá Boleslav
Stage: Divadlo Jaroslava Průchy Kladno
Opening:
21. 3. 1981 Premiere
Call #: K 13 870 P (ID=15427)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Aischylos; Translation:Ferdinand Stiebitz; Adaptation:Jaroslav Vostrý

Producers

Stage Director:Jaroslav Vostrý; Set Design:Milica Gedeonová; Music:Václav Zamazal; Assistant Director:Ján Uhrin; Dramaturge:Daria Ullrichová

Cast

Agamemnon:; Agamemnon:Miloš Vávra; Klytaimestra:Svatava Hubeňáková; Aigisthos:Čestmír Gebouský; Kassandra:Milena Svobodová; Strážce:Jaroslav Němeček; Hlasatel:Jiří Wohanka; Sbor:Olga Doležalová; Hana Frejková; Michaela Klocová; Růžena Preisslerová; Naďa Vicenová; Vladislav Beneš; Čestmír Gebouský; Martin Hron; Jiří Wohanka; Oběť na hrobě:; Orestes:Vladislav Beneš; Elektra:Hana Frejková; Pylades:Jiří Wohanka; Klytaimestra:Svatava Hubeňáková; Aigisthos:Čestmír Gebouský; Chůva:Růžena Preisslerová; Sluha:Jaroslav Němeček; Nevolnice:Olga Doležalová; Michaela Klocová; Růžena Preisslerová; Milena Svobodová; Naďa Vicenová; Usmířené Lítice:; Orestes:Vladislav Beneš; Foibos Apollón:Čestmír Gebouský; Pallas Athéna:Naďa Vicenová; Duch Klytaimestřin:Svatava Hubeňáková; Lítice:Olga Doležalová; Hana Frejková; Michaela Klocová; Růžena Preisslerová; Milena Svobodová; Soudcové:Martin Hron; Jaroslav Němeček; Miloš Vávra; Jiří Wohanka; Strážce:Jaroslav Němeček
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material; clippings
Other links
 
Partners