Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Photography
 
 

Král Jindřich VIII./Všechno je, 2004, Městské divadlo Brno

1/1
Photographer: Jef Kratochvil
Production Title: Král Jindřich VIII./Všechno je
Theatre: Městské divadlo Brno
Ensemble:: činohra Městské divadlo Brno
Stage:: Městské divadlo Brno
Opening:
21. 2. 2004Czech premiere
Shown casting: 2. dívka: Lucie Chlumská, 3. dívka: Eva Jedličková, Král Jindřich VIII.: Jan Mazák, 1. dívka: Monika Králová, Paciencie: Pavla Ptáčková
<span class="gallery-cast">2. dívka: </span><span class="gallery-name">Lucie&nbsp;Chlumská</span>, <span class="gallery-cast">3. dívka: </span><span class="gallery-name">Eva&nbsp;Jedličková</span>, <span class="gallery-cast">Král Jindřich VIII.: </span><span class="gallery-name">Jan&nbsp;Mazák</span>, <span class="gallery-cast">1. dívka: </span><span class="gallery-name">Monika&nbsp;Králová</span>, <span class="gallery-cast">Paciencie: </span><span class="gallery-name">Pavla&nbsp;Ptáčková</span>
Other links
 
Partners