Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Krůpěje a hvězdy

1/1
Theatre: Viola Praha
Stage: Viola Praha
Opening:
18. 4. 1975 see note
Call #: (ID=52771)
Genre: Literary theatre
Note:
Uvedeno v rámci pravidelného pořadu Textfórum.
Plněno dle Čtení o Viole.
Other links
 
Partners