Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Roky v kruhu

1/1
Theatre: Viola Praha
Stage: Viola Praha
Opening:
1967 see note
Call #: (ID=52438)
Genre: Literary theatre
Note:
Uvedeno v rámci pravidelného pondělního cyklu Textfórum v sezóně 1967/68.
Plněno dle "Čtení o Viole". Podrobnosti nedohledány.
Other links
 
Partners