Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Kolik tónů má réva

1/1
Theatre: Viola Praha
Opening:
22. 9. 1965 Premiere
Call #: (ID=51953)
Genre: Literary theatre
Note:
Koláž písní a veršů o víně (Li-Po, Omar Chajjám, Anakreon, Po Tü-i, Villon, Hugo von Hoffmanstahl, Baudelaire, Rolland, Hrubín, Apollinaire, Staff, Hora, Alberti, Kowalska, Desnos, Holan, Jevtušenko, Nezval, Čapek, P. Neruda, Mikulášek)

plněno z letáčku Viola po pěti letech
Other links
 
Partners