Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Lucerna

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
15. 11. 1950 Renewed premiere
Call #: (ID=35676)
Genre: Drama
Note:
Archiv ND Brno obsazení nezná.

Authors

Playwright/Dramatist:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Miroslav Janeček; Stage Director:Jaroslav Novotný; Set Design:Miloš Tomek; Set Design:Jiří Procházka; Music:Antonín Balatka; Conductor:Jan Šrubař
Other links
 
Partners