Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jan Želivský

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Divadlo Na Hradbách Brno
Opening:
19. 3. 1950 Premiere
Call #: K 33 564 P (ID=35186)
Genre: Drama
Note:
Plněno ze soupisu repertoáru ND Brno

Authors

Author:Vladimír Gabriel

Producers

Stage Director:Milan Pásek; Set Design:František Malý; Musical Collaboration:Jan Šrubař

Cast

Jan Želivský:Rudolf Krátký; Vilém:Milan Pásek; Jan Žižka z Trocnova:Jaroslav Lokša; Mikuláš z Husí:Václav Poláček; Jan Hvězda:Oldřich Vykypěl; Jan Sádlo:Štěpán Zemánek; Jakoubek:Josef Srch; Jeroným Šrol:Stanislav Hejný; Jan Reček:Rudolf Chromek; Jan Krása:Karel Hospodský; Mikeš Kozíhlava:Václav Kyzlink; Jan Knězevský:Hanuš Malimánek; Jan Ryšlavý:František Šlégr; Prokop Jidášek:Felix Prédl; Měšťan v krčmě:Josef Kotačka; Německý měšťan:Vladislav Menšík; Šenkýř:František Kuranda; Opilec:Jan Berger; Písař:Jiří Tomek; Valeš:Zlatomír Vacek; Vítek:Bohuš Smutný; Jíra:Josef Kaňkovský; Václav:Jaromír Pásek; Marie:Jarmila Zítková; Matka Valešova:Anděla Novotná; Zuzana:Miroslava Jandeková; Žena z procesí:Valerie Kaplanová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners