Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Ty, který tu zpíváš nyní

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: Studio Národního divadla Praha
Stage: Studio Národního divadla Praha
Opening:
7. 5. 1946 1st stage production; 24. 5. 1946 Dernière
Call #: (ID=27580)
Genre: Drama
Note:
Pásmo lidových her a zpěvů.
1. Příkladná píseň o smrti člověka
2. Hra kratochvilná o těch sedlácích
3. Ke cti a chvále blahosl. Panny Marie
4. Novina velmi žalostná, která se stala s jednou paní, páchajíce ona cizoložství
5. Tygr, ten jest přeukrutné zvíře
6. Hra o prohrané velké bitvě kterou velký vezír Mustafa Baša chtěl dobýti Vídně
7. Hra o tom, co jest se stalo v městě Jemnici
8. Jenom tanec
9. Hra o Karolině na příklad mládencům a pannám
Komentáře - K. Pech

Authors

Script:Jindřich Honzl

Producers

Stage Director:Jindřich Honzl; Music:Jarmil Burghauser; Set Designer:Stanislav Vyskočil

Cast

Účinkují:Alexandra Myšková; Účinkují:Stanislav Vyskočil; Účinkují:Vladimír Hrubý; Účinkují:Zdena Schlegerová; Účinkují:Luba Skořepová; Účinkují:Jarmila Dvořáková; Účinkují:Josef Pehr; Účinkují:Milada Wildová; Účinkují:Miloš Nesvadba; Účinkují:Ladislav Daneš; Komentáře:Karel Pech
Other links
 
Partners