Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Paní z námoří

1/1
Theatre: Městské oblastní divadlo Kolín
Stage: Městské oblastní divadlo Kolín
Opening:
21. 9. 1957 Premiere
Call #: K 4 678 P (ID=26322)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Henrik Ibsen; Translation:Přemysl Wiesner; Adaptation:Přemysl Wiesner

Producers

Stage Director:Čestmír Kovář; Set Designer:Dimitrij Kadrnožka; Costume Designer:Zdena Kadrnožková; Music:Ludvík Podéšť

Cast

Doktor Wangel:Josef Bárta; Paní Ellida Wanglová:Milada Davidová; Boletta:Nataša Baženovová; Hilda:Jitka Frantová; Řídící učitel Arnholm:Karel Želenský; Lyngstrand:Jaroslav Černík; Ballested:Ladislav Švabík (alternation); Čestmír Kovář (alternation); Cizinec:Milan Draždík
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners