Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Fidelio

1/1
Theatre: Státní divadlo Zdeňka Nejedlého Ústí nad Labem
Ensemble: opera Ústí nad Labem
Stage: Státní divadlo Zdeňka nejedlého Ústí nad Labem
Opening:
17. 10. 1970 Premiere
Call #: K 9 859 P (ID=26097)
Genre: Opera

Authors

Composer:Ludwig van Beethoven; Libretto:Joseph von Sonnleithner; Libretto:Stephan von Breuning; Libretto:Georg Friedrich Treitschke

Producers

Conductor:František Vajnar; Stage Director:Norbert Snítil; Set Design:Vladimír Landa; Costume Designer:Růžena Brychtová; Chorus Master:Jaroslav J. Wolf; Co-répétiteur:Karel Hron; Co-répétiteur:Jan Zimmel

Cast

Don Fernando, ministr:František Havelka (alternation); Miroslav Smyčka (alternation); Don Pizarro, správce věznice:Evžen Tůma; Florestan, vězeň:Karel Bím; Leonora:Jarmila Krásová; Rocco, žalářník:Ilja Prokop; Rocco, žalářník:Vladimír Zapletal; Marcelína, jeho dcera:Růžena Kohoutová (alternation); Květa Koníčková (alternation); Marcelína, jeho dcera:Táňa Wagnerová; Jaquino:Jiří Pavlíček; První vězeň:Josef Novotný; Druhý vezeň:Vladimír Třebický
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners