Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

V den svatby

1/1
Theatre: Divadlo Vítězného února Hradec Králové
Stage: Divadlo Vítězného února Hradec Králové
Opening:
6. 11. 1964 Premiere
Call #: K 1 070 P (ID=25935)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Viktor S. Rozov; Translation:Jaromír Studený; Adaptation:Eva Marie Kavanová

Producers

Stage Director:František Bahník; Set Designer:Josef Feuereisl; Musical Collaboration:Václav Felix

Cast

Ilja Salov:Václav Všelicha; Nikolaj:Maxmilián Hornyš; Ňura:Vilma Ascherlová; Žeňa:Jiří Hanák; Rita:Blanka Blahníková; Michajil Zabolotnyj:Miroslav Zounar; Vasilij Zabolotnyj:Stanislav Junek; Klava Kamajevová:Marie Tardy; Majka Muchinová:Jana Hanáková (j.h.); Olja Kožurkinová:Eva Miláčková; Menandr Nikolajevič:Josef Lébl; Matvějevna:Mária Pospíšilová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners