České legendy a zpěvy vánoční, Chorea Bohemica Praha
Premiéra:  1970