Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Festival: Autorská tvorba Nablízko

1/1
From: 2019/3/21 To: 2019/3/24 Call #:
Venue: Praha

Contacts: KATaP DAMU, Karlova 26, 110 00 Praha 1, tel.: +420 234 244 230, e-mail: nablizko@gmail.com, https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/

Organizer: Akademie múzických umění Praha, Divadelní fakulta
autorská vystoupení studentů KATa Pu
Other links
 
Partners