library
audio library
video library
bibliography
production
scenography
theatre photos
theatre events
professional activities
casting/roles
oral history
Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Klosová Ljuba

Interview
Theatrologist; Pedagogue (* 1929/6/27 Hlinsko)

In 1948 Klosová began studying theatre sciences and literary criticism at Charles University’s Faculty of Arts in Prague, but theatre sciences was soon moved to the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts (DAMU), where she worked as an assistant teacher after graduation. She was also the secretary of the Working Group of Czech Theatre Historians. She helped found the theatre studies department at the Czechoslovak Academy of Sciences, whose mission was to write a History of Czech Theatre and a Dictionary of Czech Theatre.

She specialized in acting systems and in the history of Czech theatre in the 19th century.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokol rozhovoru.

Fond nyní obsahuje 50 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners