library
audio library
video library
bibliography
production
scenography
theatre photos
theatre events
professional activities
casting/roles
oral history
Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Festival: Setkání/Encounter 2017

1/1
From: 2017/3/28 To: 2017/4/1 Volume: 27 Bibliography Call #: 2717
Venue: Brno

Contacts: DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.: 542 591 300, fax: 542 591 352 ;, e-mail: encounter@jamu.cz, http://www.encounter.jamu.cz

Organizer: Janáčkova akademie múzických umění Brno, Divadelní fakulta
2017/3/28, Venue: JAMU Divadlo na Orlí Brno od 2012
Zahajovací ceremoníál
slavnostní zahájení
2017/3/28, Venue: Velká scéna (Husa na provázku)
Pavillion
autorský projekt
Theatre: Akademie múzických umění Praha, Divadelní fakulta
Stage Director: Anežka Kalivodová
2017/3/28, Venue: Alfa pasáž (HaDi) Brno
The Farm
Theatre: Sofia Amendolea Theatre Academy Řím [Itálie]
2017/3/28, Venue: JAMU Studio Marta Brno od 91
Sarah Kane: Phaedra's Love
Theatre: Max Reinhardt Seminar Vídeň [Rakousko]
2017/3/29, Venue: JAMU Divadlo na Orlí Brno od 2012
Towards the Depth
autorský projekt
Theatre: Panstwowa wyszsa szkola teatralna im. L.Solskiego Krakow [Polsko]
2017/3/29, Venue: Alfa pasáž (HaDi) Brno
336 Letters of Love
autorský projekt
Theatre: Universidad de Antioquia, facultad de Artes [Kolumbie]
2017/3/29, Venue: Velká scéna (Husa na provázku)
Horses at the window
Theatre: Akademie hudby, divadla a výtvarného umění Kišiněv [Moldávie]
2017/3/30, Venue: JAMU Divadlo na Orlí Brno od 2012
Achaques
Theatre: Royal School of Dramatic Arts Madrid [Španělsko]
2017/3/30, Venue: Sklepní scéna (Husa - Malá scéna)
History of Circulation
Theatre: Univerzita umění, Fakulta kinematografie a divadla Teherán [Írán]
2017/3/30, Venue: Alfa pasáž (HaDi) Brno
John Osborne: The Devil Inside Him
Theatre: Panstwowa wyzsza szkola teatralna im. L. Schillera Lodz [Polsko]
2017/3/31, Venue: JAMU Studio Marta Brno od 91
Fabian
Theatre: Herecká škola Yorama Loewensteina Tel Aviv [Izrael]
2017/3/31, Venue: JAMU Divadlo na Orlí Brno od 2012
Franz Kafka: The Metamorphosis
Theatre: Akademia dramske umjetnosti Záhřeb [Chorvatsko]
2017/3/31, Venue: Alfa pasáž (HaDi) Brno
Insomnia
autorský projekt
Theatre: Scuola Teatro Dimitri Verscio [Švýcarsko]
Stage Director: Pavel Štourač
2017/3/31, Venue: Velká scéna (Husa na provázku)
DNA
autorský projekt
Theatre: Vysoká škola múzických umění Bratislava [Slovensko]
2017/4/1, Venue: JAMU Studio Marta Brno od 91
Nikolaj V. Gogol: Hráči
Theatre: Janáčkova akademie múzických umění Brno, Divadelní fakulta
Stage Director: Hana Marvanová
2017/4/1, Venue: Velká scéna (Husa na provázku)
Závěrečný ceremoniál
slavnostní zakončení
Other links
 
Partners